top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

Vergi İncelemesi Danışmanlığı

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerince veya vergi daireleri tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütülen vergi incelemelerinde müşterilerimiz temsil edilmektedir. Bu çerçevede, vergi incelemelerine katılarak müşterimizin yasal hakları inceleme elemanı nezdinde savunulmakta ve incelemenin hakkaniyete uygun ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması temin edilmeye çalışılmaktadır.

bottom of page