top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki (Tam Tasdik)

Şirketlerin hesap yılı faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetlenmesini ve faaliyet sonuçlarının 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında tasdik edilmesini kapsar. Bu çerçevede mali müşavirlik ve sürekli denetim esastır. Bu hizmet bizzat yeminli mali müşavirlerin (YMM) gözetimindeki denetim ekipleri tarafından verilmektedir. Tam tasdik hizmeti verilen müşterilerimize Şirketimizce hazırlanan Sirküler ücretsiz olarak gönderilmektedir. Müşterilerimizin kısa sorularına, sözlü ve yazılı cevaplar verilmektedir.

bottom of page