top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

Kısmi tasdikler ve raporlar

Bu hizmet, Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmetini alan ve almayan şirketlerin mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle yapılan özel amaçlı denetim ve tasdikleri kapsamaktadır. Bu çerçevede, yeminli mali müşavirlerimiz (YMM) tarafından yapılan denetim ve tasdik işlemlerine aşağıdaki işlemler örnek olarak gösterilebilir.

 

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
   

 • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik İşlemleri
   

 • Yeniden Değerleme Tasdik İşlemleri
   

 • Yatırım İndirimi Tasdik İşlemleri
   

 • Kurumlar Vergisi istisna ve indirimleri v.b.
   

 • Özel amaçlı raporlar (örneğin, vergi dairesi tarafından istenen ödemenin bankadan yapıldığını gösteren rapor)

   

bottom of page