top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

KDV İadesi Hizmetleri

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, müşterilerimizin KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, deneyimli ve konusunda uzman Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan kadromuz KDV iadesi hizmetlerini büyük bir titizlik ve süratli bir şekilde yerine getirmektedir. KDV iadesi hizmeti kapsamında, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti, iadenin gerçekleşmesine dönük, KDV iade raporlarının yazılması, raporların yazılması için gerekli alt firma ve karşıt incelemelerin yapılması, yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi, KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması ve/veya teminatların çözülmesinin sağlanması da hizmetin bir parçasıdır. 

Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

bottom of page