top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

Transfer Fiyatlandırması İncelemesi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13'ncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, mükelleflerin ilişkili kişilerle yürütmüş oldukları alım satım ve borçlanmaların emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenen fiyatlara göre fiyatlandırılması gerekmektedir. Mezkur konudaki mevzuatın göreceli olarak yeni olması, konuyla ilgili inceleme risklerinin yüksek olması dolayısıyla mükelleflerin ilişkili kişi ve kuruluşlarla olan faaliyetlerinin özel olarak analizi ve değerlendirilmesi bu hizmetimizin konusudur.

bottom of page