SİRKÜLER

arrow&v
Rapor
2022-62 Akaryakıt ve LPG Piyasası İle Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Teminat Verme Süresi Uzatılmıştır.
2022-61 Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-61 EK Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-60 İhracattan ve Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-60 EK Sayılı Sirkülerimiz, İhracattan ve Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-59 Ocak-Mart / 2022 Dönemine İlişkin Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılması Hk
2022-58 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Tabi Şirket ve Şubelerce Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Gönderilmesi Gereken Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hk.
2022-57 Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Oluşturulması Hk.
2022-56 İhracattan ve Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır
2022-56 EK İhracattan ve Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır
2022-55 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklikler Yapılmıştır
2022-54 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarında Akdedecekleri Taşıt Dışı Menkul Mallara İlişkin Döviz Cinsinden/Dövize Endeksli Sözleşmelerin Bedellerinin Türk Parası Cinsinden Yerine Getirilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır.
2022-53 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri Nolu KDV Tebliği Yayınlanmıştır.
2022-52 Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hazırlanmıştır.
2022-52 EK Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hazırlanmıştır.
2022-51 Cep Telefonlarının Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas ÖTV Matrahları Yeniden Belirlenmiştir.
2022-50 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kendi Aralarında Akdedecekleri Taşıt Dışı Menkul Mallara İlişkin Döviz Cinsinden Dövize Endeksli Sözleşmelerin Bedelleri Türk Parası Cinsinden Yerine Getirilecektir.
2022- 49 İhracat bedeli Dövizin TCMB ’na Satılmak Üzere Aracı Bankaya Satılması Zorunluluğu %25’den %40’a Çıkarılmıştır.
2022-48 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2022-47 Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2022-47 EK Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2022-46 Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2022-45 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2022 OCAK-ŞUBAT-MART MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ LİSTESİ.
2022-44 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-44 EK KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-43 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2022-42 Bazı Teslim ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Değiştirilmiştir.
2022-41 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2022-41 EK Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2022- 40 Kambiyo Muamelelerinde BSMV Oranı Değişikliği Hk
2022-39 Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır.
2022-38 Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknokentlerde Çalışanlarda Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-38 EK Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İle Teknokentlerde Çalışanlarda Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-37 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Olan Alacaklardan, Vadesi Geçmiş Vergi Borcu ve Kesintilerin Mahsubu Hk
2022-36 Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır.
2022-35 Gelir Vergisi Mükelleflerince 2021 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler Hk.
2022-34 Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.
2022-33 Ekim - Aralık 2021 Dönemine İlişkin Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır.
2022-32 Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma Onaylanmıştır.
2022-32 EK Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma Onaylanmıştır.
2022-31 Altın Cinsinden Mevduat / Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşen TL Vadeli Mevduatlar İçin %0 Oranlı Stopaj Uygulamasının Yürürlük Tarihi İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2022-30 Enflasyon Oranına Bağlı Değişken Faiz ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlar İçin %0 Oranlı Stopaj Uygulamasının Yürürlüğe Giriş Tarihi İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2022-29 Temel Gıda Maddelerine Uygulanacak KDV Oranı %1’e İndirilmiştir.
2022- 28 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları Hk.
2022-27 Döviz ve Altın Hesaplarının Kur korumalı TL Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Vergi İstisnası İle İlgili Tebliğ Yayınlanmıştır.
2022-27 EK Döviz ve Altın Hesaplarının Kur korumalı TL Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Vergi İstisnası İle İlgili Tebliğ Yayınlanmıştır.
2022-26 Değerli Konut Vergisi Beyanı ve Ödemesi Hk.
2022-25 Döviz ve Altın Hesaplarının Kur korumalı TL Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Vergi İstisnası İle İlgili Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-25 EK Döviz ve Altın Hesaplarının Kur korumalı TL Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesine İlişkin Vergi İstisnası İle İlgili Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-24 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
2022- 23 7349 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Değişikliklere (Asgari Ücrete Vergi İstisnası ve Diğer Ücretlerin vergilendirilmesi Konularına) İlişkin 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
2022- 23 EK 7349 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Değişikliklere (Asgari Ücrete Vergi İstisnası ve Diğer Ücretlerin vergilendirilmesi Konularına) İlişkin 319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
2022-22 2021 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1.1.2022-30.6.2022 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2022- 21 2022 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (1/1/2022-30/6/2022 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2022-20 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Hk.
2022-19 2021 Aralık Ayına İlişkin Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2022-18 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgelere İlişkin 509 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır.
2022-17 “7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
2022-16 Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 3 Sıra Nolu Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayınlanmıştır.
2022-15 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 40 Seri Nolu Tebliğ İle Değişiklikler Yapılmıştır.
2022-14 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2022-14 EK Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2022-13 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Matrah Dilimleri Değiştirilmiştir
2022-12 Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-11 2022 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1/1/2022-30/6/2022 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2022-10 2022 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (1/1/2022-30/6/2022 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyele
2022-09 Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-09 EK Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.
2022-08 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları
2022-07 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığınca Sunulmuştur.
2022-07 EK Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığınca Sunulmuştur.
2022-06 İhracat bedeli Dövizin %25 ’inin TCMB ’na Satılmak Üzere Aracı Bankaya Satılması Zorunluluğu Hk.
2022-06 EK İhracat bedeli Dövizin %25 ’inin TCMB ’na Satılmak Üzere Aracı Bankaya Satılması Zorunluluğu Hk.
2022-5 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Uygulaması 2022 / Ocak Ayından İtibaren Başlamıştır.
2022-04 2021 Yılı Sonu İtibariyle Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının Koşulları Oluşmuştur.
2022-03 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde (Sözleşmede Faiz Oranı Öngörülmeyen Hallerde) Uygulanacak Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı Hk.
2022-02 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişmiştir.
2022-01 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.
2021 YILI MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ LİSTESİ.
2021-201 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
2021-200 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında; Belirli Tutarda Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV’nin Altı Aylık / Yıllık Dönemi İzleyen Bir Yıl İçerisinde Belge Sahibi Mükellefe İade Edilmesine Yönelik Düzenlemenin Süresi 2024 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
2021-199 Covid-19 Aşılarına Uygulanacak İndirimli KDV Oranının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-198 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kar paylarına Uygulanacak Stopaj Oranlarında Altın Cinsinden Mevduat Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşen TL Vadeli Mevduatlar İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-197 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-196 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kar paylarına Uygulanacak Stopaj Oranlarında Enflasyon Oranına Bağlı Değişken Faiz ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlar İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2021- 195 “7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler” konulu Sirkülerimiz ’de değişiklik yapılmıştır.
2021- 195 EK “7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler” konulu Sirkülerimiz ’de değişiklik yapılmıştır.
2021-194 7349 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
2021-193 Engellilerin Araç Alımında-İthalatında ÖTV İstisnası Uygulamasına Baz Tutar Artırılmıştır
2021-192 2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedellerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-191 2022 Yılı Emlak Vergisine Esas Vergi Değerleri İle Değerli Konut Vergisine Esas Sınır ve Tarife Yeniden Belirlenmiştir.
2021-190 2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı Hk.
2021-189 2022 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-188 2022 Yılında Uygulanacak Harç Miktarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-188 EK Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No 89
2021-187 2022 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
2021-186 2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-185 2022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-184 Veraset ve İntikal Vergisi’nde İstisna Tutarları ve Vergi Tarifesi İle İlgili Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-183 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan ve 2022 Yılında Geçerli Olacak Bazı Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-182 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 2022 Yılında Geçerli Olacak Bazı Maktu Had ve Tutarlar Hk.
2021-181 2022 Yılında Uygulanacak SSK Prim Kesintisine Esas Alt ve Üst Sınırlar Hk.
2021-180 Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.
2021-179 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 38 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Değişikler Hk.
2021-178 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Kapsamı Stopaj Uygulamasında (Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere İlişkin) Değişiklik Yapılmıştır.
2021-177 Kar Dağıtımlarına Uygulanacak Stopaj Oranları Değiştirilmiş İndirilmiştir.
2021-176 7143 ve 7326 Sayılı Kanunlara Göre Matrah Vergi Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltmesi Beyanlarına İlişkin Vergilerin Tecil ve Taksitlendirilebileceğine Dair Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2021/1) Hk.
2021-175 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulamasına İlişkin 2019-1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-174 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2016/9495 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklikler Yapılmıştır
2021-173 01.01.2022 - 31.12.2022 Döneminde Uygulanacak Brüt Asgari Ücretler Hk.
2021-173 EK 01.01.2022 - 31.12.2022 Döneminde Uygulanacak Brüt Asgari Ücretler Hk.
2021-172 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-171 7326 ve 7338 Sayılı Kanunlara Göre Yeniden Değerleme Uygulamaları ile Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hk.
2021-170 EK-1 SGK’nca, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemlerine İlişkin Genelge ve Başvuru Süre Uzatımına İlişkin DUYURU Yayınlanmıştır.
2021-170 EK-2 SGK’nca, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemlerine İlişkin Genelge ve Başvuru Süre Uzatımına İlişkin DUYURU Yayınlanmıştır.
2021-170 SGK’nca, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemlerine İlişkin Genelge ve Başvuru Süre Uzatımına İlişkin DUYURU Yayınlanmıştır.
2021-169 Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır.
2021-168 2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %25 Olarak Belirlenmiştir.
2021-167 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Hatırlatma.
2021-166 Defter Tasdikleri (Açılış ve Kapanış Onayları) Hk.
2021-165 7343 Sayılı (İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap. Hk.) Kanun İle Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklik Hk.
2021-164 MUHSGK-MUHSGK2-MUHGVKSGK Beyannamelerinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-163 2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi ve 2021 Yılı İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2021-162 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.
2021-161 7341 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatı ve Diğer Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2021-160 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik TCMB Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-160 EK İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik TCMB Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-159 “7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” İle Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
2021-158 Sayılı Sirkülerimiz, 532 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği İle Defter Beyan Sistemi Uygulaması ile İlgili Değişiklikler Yapılmıştır
2021-157 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2021-156 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna ilişkin Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri (Yetkili Müesseseler İle İlgili) Yapılmıştır
2021-155 Teknokentler ve Ar-Ge Merkezlerin de Çalışan Personelin Teşvik Uygulamasında Bölge Dışında Geçirebilecekleri Çalışma Süresi Oranı 31122022 Tarihine Kadar %50 olarak Belirlenmiştir.
2021-154 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Gerçek Faydalanıcı Bilgisi İle İlgili Değişiklik Yapılmıştır.
2021-153 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 315 Seri Nolu Tebliğiyle Yapılan Değişiklikler.
2021-152 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2021 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ LİSTESİ.
2021-151 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-150 Yenileme Merkezleri ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilenmiş Ürün Garantili kullanılmış Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir.
2021-149 SGK’nca, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.
2021-148 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022 Ocak Ayı Olarak Değiştirilmiştir.
2021-147 Yangın ve Selden Etkilenen Bölgelerde SGK'na Verilmesi Gereken Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına ilişkin SGK Yazısı Hk.
2021-146 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Yeni GİB Duyurusu Hk.
2021-145 2 Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Stopaj Oranı Değişikliği.
2021-144 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Hk.
2021-144 EK 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu (İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi) Hk.
2021-143 Akaryakıt ve LPG Piyasası İle Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Esaslar Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-142 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk.
2021-141 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.
2021-140 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (37 Seri No.lu) Hk.
2021-139 GİB Tarafından Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-138 Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
2021-137 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Matrah Dilimleri Değiştirilmiştir.
2021-136 e-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında GİB Duyurusu.
2021-135 Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
2021-134 Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alım-Satımlarına İlişkin Formların (Form BA ve Form BS’nin) Doldurulması ve Verilmesine İlişkin GİB Duyurusu.
2021-133 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-132 1.8.2021- 30.9.2021 Döneminde ve Bu Dönemlere İlişkin Olarak Yapılacak Kira Ödemelerine Uygulanacak Stopaj Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.
2021-131 Bazı Teslim Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli KDV Oranının (%8) ve Geceleme Hizmetlerinde İndirimli KDV Oranı (%1) 30.9.2021 Tarihinde Kadar Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-130 Cins Tashihi Harcının Tahsiline İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-129 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2021-128 7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.
2021-127 7333 Sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2021-126 7326 Sayılı Kanunun 10/13. Maddesi Kapsamında Hazine Taşınmazları İle İlgili Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-125 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Uygulamasının Usul ve Esaslarına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-124 Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı GİB Duyurusu.
2021-123 2021/Haziran Ayı MUHSGK'nın "Sigorta Bildirimleri" Beyanname Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.
2021-122 GİB Tarafından 7326 Sayılı Kanuna İlişkin Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-121 Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranlarının %0 Olarak Uygulama Süresi 31.5.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2021-120 Sigorta Sayısı 50’den Az Olan İşyerlerinde İlave İstihdam Edilecek Personel İçin Kredi Faiz ve Katkı Payı Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.
2021-119 GİB Tarafından 7326 Sayılı Kanuna İlişkin İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-118 GİB Tarafından 7326 Sayılı Kanuna İlişkin Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-117 Tüzel Kişiliklerin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Gerçek Faydalanıcılarının Belirlenmesine ve Bildirilmesine İlişkin Zorunluluk Getiren VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-116 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükellefler/Meslek Mensuplarına İlişkin SGK Genel Yazısı Hk.
2021-115 GİB Tarafından 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Hazırlanmıştır.
2021-114 2021-Haziran Ayına İlişkin Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri "Form Ba-Bs" Bildirimleri İle e-Beratlarını Oluşturulma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2021-113 2021 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1.7.2021-31.12.2021 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2021-112 2021 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (1.7.2021-31.12.2021 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2021-111 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları.
2021-110 GİB Tarafından 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Yapılandırma Kanunu Rehberi Hazırlanmıştır.
2021-109 İşsizlik Kanununun Geçici 27. ve Geçici 28. Maddelerine Göre Sağlanan Prim Desteklerinin (İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Desteklerinin) Hangi Hallerde Geri Alınacağına Dair SGK Genel Yazısı Hk.
2021-108 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler.
2021-108 EK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler.
2021-107 Mali Tatil Uygulaması Hk.
2021 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN MALİ MEVZUAT SİRKÜLER LİSTESİ.
2021-106 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.
2021-105 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükelleflere-Meslek Mensuplarına İlişkin V.U.K. Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-104 7327 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”Yayımlanmıştır.
2021-103 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağlanan Kredilerde KKDF Kesintisi Oranı %0 Olarak Tespit Edilmiştir.
DS 2021-102 Sayılı Sirkülerimiz Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerinde İdari Para Cezası Uygulamasına İlişkin SGK Genel Yazısı Hk.
2021-101 Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı 31.7.2021 Tarihinde Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır.
2021-100 Sayılı Sirkülerimiz 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.
2021-99 Bazı Yatırımlar İçin Hazine Taşınmazlarına Doğrudan Kullanma İzni Verilebilmesine veya İrtifak Hakkı Tesis Edilebilmesine İlişin Milli Emlak Vergisi Genel Tebliği Değişikliği Yayımlanmıştır.
2021-98 e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru
2021-97 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanuna Dair 1 Seri No.lu Tebliğ Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır
2021-96 Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Yatırımcılar ve İşletmelerin Kamu Arazisi Tahsisleri İle İlgili Olarak Yapmaları Gereken Bazı Ödemelerin Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-95 7326 Kanun İle Yapılandırılan SGK Alacaklarına İlişkin 2021/ 20 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır..
2021-94 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hakkında TÜRMOB Açıklamaları.
2021-93 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
2021-92 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri A Sıra No:13 Sayılı Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.