top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Bağımsız Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Hizmetleri

ECOVIS Değer tarafından uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlu bir şekilde denetim ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca bu çerçevede, Şirketlerin Türk mevzuatına göre hazırlamış olduğu mali tablolar, IASB (International Accounting Standards Board) tarafından yayınlanmış olan Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS-International Financial Reporting Standards) uyumlu hale getirilmektedir.

bottom of page