top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Bağımsız Denetim

İç denetim, herhangi bir şirket veya kurum yönetiminin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve objektif güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyetidir. İç denetim çalışmalarında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği değerlendirilir ve bu yapıların geliştirilmesine dönük sistematik bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Tipik bir iç denetim uygulamasının başlangıcı satın alma departmanı olacaktır. Satın alma departmanı, Şirketin en büyük harcamasını yapan birim olması dolayısıyla en kritik noktadır. Satın alma departmanı ile ilgili iç denetim uygulamamızda, satın alma iş akış süreci, ödeme iş akış süreci ile satın alma sürecinde kullanılan belgeler incelenecektir. İç denetim uygulamasında, kontrol prosedürlerinin uygulanması, satın alma ve ödeme sürecinin risk değerlendirilmesi ve süreçlerin iç denetimi yapılacaktır.

İç Denetim Hizmeti

bottom of page