top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Bağımsız Denetim

Şirketlerin veya sivil toplum örgütlerinin hesap kayıtlarının tâbi olduğu özel ve genel mevzuat hükümlerine, yetkili organların karar ve direktiflerine uygunluğunun periyodik olarak veya dönem sonları itibari ile denetlenmesidir. Denetim kapsamında şirketlerin iç denetim birimlerinin çalışmalarının gözden geçirilmesi, şirket prosedürleri ve bunların işleyişi, müşteri işlemlerinin mevzuat ve yönergelere uygunluğu, şirket organlarının oluşum ve işleyişi ile koordinasyonlarının denetim faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Öte yandan muhtemel bir yatırım kararından önce, alımı yapılacak hedef şirketin gerçek değerini ortaya koymak, bu şirketin mali tablolarında görünmeyen riskleri ortaya çıkarmak amacıyla detaylı inceleme, analiz ve raporlanması hizmetleri de yürütülmektedir.

Özel Amaçlı Denetim (Due Diligence) Hizmetleri

bottom of page