top of page

HAKKIMIZDA

HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

Uzlaşma Hizmetleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ek 1 - 11'nci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca, mükellefler vergi incelemeleri konusunda, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Uzlaşma tarhiyat öncesi uzlaşma veya tarhiyat sonrası uzlaşma şeklinde olabilmektedir. Şirketimizce yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda savunulması ve temsili konuları yürütülmektedir.

bottom of page