Hukuk Danışmanlığı

Sözleşmelerin Hazırlanması

ECOVIS DEĞER sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir. ECOVIS DEĞER'in bugüne kadar hazırlanmasına destek olduğu sözleşme tiplerine, Hissedarlık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Joint ventures (İş Ortaklığı), Franchising Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Mal Alım Sözleşmesi, Acente Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, İş Akitleri, Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri örnek olarak verilebilir. Sözleşme hazırlanması konusunda ECOVIS DEĞER'in yıllardır süregelen tecrübesi bulunmaktadır.