Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

İşletme, Finans, Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Organizasyonu

Bu hizmetimiz çerçevesinde, Şirketlerin muhasebe sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kurulması, belge düzeninin sağlıklı bir şekilde tasarlanması, yönetim raporlama sistemlerinin kurulması, işletme bütçe ve kesin hesaplarının hazırlanması, kalifiye muhasebe personelinin bu amaçla temini ve eğitilmesi bu hizmetimizin bir parçasıdır.