Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

İç Kontrol Sistemleri ve İç Denetim Birimlerinin Organizasyonu ve Reorganizasyonu

Bu hizmet çerçevesinde, şirketlerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve denetlenmesi, iş akış şemaları, iş akış prosedürleri, iş tanımları, organizasyon el kitabı, yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması bu hizmetimizin içeriğini oluşturmaktadır.