Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Bu hizmetlerimiz, ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin de değerlendirilmesi, bu konuda görüş verilmesi ve sorunların ilgili mevzuat kapsamında dava öncesi, dava sürecinde ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Şirketimiz ayrıca Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermekte, Finansal Kiralama, Kredi Sözleşmeleri, Şirket Finansmanı, Proje Finansmanı, Uluslararası Ticaret Finansı, Sermaye Piyasası Uygulamaları konularında da müşterilerine danışmanlık yapmaktadır. Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.