Site haritası
  Ecovis
Faydalı Linkler
 
SİRKÜLER
MAKALE
PRATİK BİLGİLER
FAYDALI LİNKLER
HABERLER
 
 
 
    MAKALELER
   
 
Fatih Dural
7061 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER F. DURAL
Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Şirketlerin Denetimi ile ilgili Düzenlemeler (F.Dural)
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VADE FARKLARI SORUNU VE BİR ÖRNEK OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ (F. DURAL)
HOLDİNG ŞİRKETLERİN BAĞLI KURULUŞLARINA GENEL İDARE GİDERLERİNİN DAĞITIMI (F. DURAL)
DENİZ TAŞIMACILIĞI PRİMAJ VE VERGİ UYGULAMALARI (F. DURAL)
İbrahim Özdemir
OBD FACTA sunumu i ÖZDEMİR
VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU (İ. ÖZDEMİR - M. ÇELEN)
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER (İ. ÖZDEMİR)
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ (İ. ÖZDEMİR)
Celal Çelik
Dönem Sonuna İlişkin Önemli Hatırlatmalar c çelik
KVK md.37'ye Uygun Devirlerde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması (C.Çelik)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Vergi Mevzuatına Aykırı Düzenlemeler (C.Çelik)
Organize Sanayi Bölgelerinde Müteşebbis Teşekküller Tarafından Yürütülen Faaliyetlerin Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu (C.Çelik-A.Tabur)
ABD'de Şirket Devir ve Birleşmelerinde Vergi ve Muhasebe Konuları (C.Çelik)
BANKALARDA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARI (C. ÇELİK)
DAMGA VERGİS KANUNUNDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (C. ÇELİK)
ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNE ETKİLERİ VE ENFLASYON MUHASEBESİ (C. ÇELİK)
Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonosu Faizlerinde Elde Etme (C.Çelik-S.Vural)
Gelir Kurumlar ve Katma Değer Vergisinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (C.Çelik)
MALİ MİLAT KALKMAMALI ANCAK UYGULAMADA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİDİR (C. ÇELİK)
Sevk İrsaliyelerine İlişkin Ceza Uygulaması (C.Çelik)
VERGİ HUKUKUNUN YARDIMCI KAYNAĞI OLARAK İDARİ DÜZENLEMELER (C. ÇELİK)
Vergi Kaçakçılığı ile Mücadelede Alınması Gereken Önemli Tedbirler (C.Çelik)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Tecil Uygulaması (C.Çelik)
Ba Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı (C.Çelik)
Envanter Noksan ve Fazlaları (C.Çelik)
Bülent Aydın
Dönem Sonu İşlemleri Serhat Umut SEMİNER
Şüpheli ve Değersiz Alacaklar-çalışılacak Osman M ÖZBEK
İzaha Davet Mustafa Bulut Sunu
BOBİ FRS sunumu Murat Bayram
VERGİ YARGILAMA USULÜNDE A. B. DOĞRUSÖZ
Bavul Ticareti Makalesi (B.Aydın)
Barış Kanunu Makalesi (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -8 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -7 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -6 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -5 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -4 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -3 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -2 (B.Aydın)
KAYIT DIŞI EKONOMİ -1(B.Aydın)
 
SİRKULER / MAKALE ARA
Tip :
Konu :
Yer :
   
Tüm liste

     
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Anasayfa  I  Hakkımızda  I  Uluslararası Ortaklık  I  Hizmetler  I  Sektörler  I  Mevzuat  I  Sirküler  I  Makale   I   İK   I  İletişim
Web tasarım: Grapixel New Media
Copyright 2013 ©
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
E-posta Girişi   |  Intranet Girişi Web tasarım: Grapixel New Media