Site haritası
  Ecovis
Hizmetlerimiz: vergi hizmetleri, bağımsız denetim, hukuk, danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
VERGİ HİZMETLERİ
BAĞIMSIZ DENETİM
KURUMSAL FİNANSMAN
HUKUK
DANIŞMANLIK ve
EĞİTİM HİZMETLERİ
HİZMETLER
İLETİŞİM FORMU

 

 

 

 

 
  Vergi davaları ve vergi yargısı hizmetleri
   


ECOVIS DEĞER her türlü vergi davasında avukatlık hizmeti vermektedir. Vergi davaları, konusunda kendisini kanıtlamış hukukçularımız aracılığı ile ele alınmakta ve müşterilerimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Şirketimiz hukuk departmanı vergi yargısı alanında tam tecrübeye sahip olup, verilen hizmetler, vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi, sorunların idari aşamada çözülememesi halinde dava açılması ve sürecin takibi, dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Ayrıca, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin işlemlerine karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde dava açılması ve sürecin takip edilmesi ve dava sonrası işlemlerin takibi de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Gümrük ve diğer mali mevzuattan kaynaklanan suç ve cezalarla ilgili ihtilaflar da hukuk departmanımızca takip edilmektedir.

  TTK uyum hizmeti
   


Ticaret Şirketlerinin yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyumunu sağlamak amacıyla şirketimiz hukuk departmanından avukatlarımızın da katılımıyla birlikte “TTK uyum hizmeti” olarak adlandırdığımız çalışmalar yürütülmektedir. Bu hizmet çerçevesinde; yönetim kurulunun tekrar yapılandırılması, şirket ana sözleşmesinin TTK'ya uyumu, hissedar veya ortak sayısında değişiklik, grup şirketlerinin TTK'ya uyumu konuları başta olmak üzere tüm uyum ve hazırlık sürecinde hizmet vermekteyiz.

Bu hizmet hakkında daha geniş bilgi almak için lütfen tıklayınız (Belgeler-TTK uyum hizmeti)

  Hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri
   


Bu hizmetlerimiz, ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin de değerlendirilmesi, bu konuda görüş verilmesi ve sorunların ilgili mevzuat kapsamında dava öncesi, dava sürecinde ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
Şirketimiz ayrıca Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermekte, Finansal Kiralama, Kredi Sözleşmeleri, Şirket Finansmanı, Proje Finansmanı, Uluslararası Ticaret Finansı, Sermaye Piyasası Uygulamaları konularında da müşterilerine danışmanlık yapmaktadır. Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

  Her türlü ticari davalar ve diğer hukuk davaları
   


ECOVIS DEĞER Hukuk Departmanı her türlü ticari davada, icra ve iflas davalarında, haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin korunması konularında danışmanlık ve bu konularda dava öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere müşterilerine avukatlık ve temsil hizmetleri vermektedir.
Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

  Sözleşmelerin hazırlanması
   


ECOVIS DEĞER sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir. ECOVIS DEĞER'in bugüne kadar hazırlanmasına destek olduğu sözleşme tiplerine, Hissedarlık Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Joint ventures (İş Ortaklığı), Franchising Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Mal Alım Sözleşmesi, Acente Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, İş Akitleri, Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri örnek olarak verilebilir. Sözleşme hazırlanması konusunda ECOVIS DEĞER'in yıllardır süregelen tecrübesi bulunmaktadır.

  Şirket, şube, irtibat bürosu (liason ofis) kuruluşu ve kuruluş sonrası işlemler (genel kurul, sermaye değişikliği, adres, konu vb. değişikliği işlemleri)
   


Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu, şirket genel kurul toplantılarının yapılması, irtibat bürolarının kurulması, şirket birleşmeleri ve devralmaları, sermeye artırımları ve indirimleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler alanında Şirketimiz yıllardır süregelen tecrübesi ile sektörün önde gelenleri arasında yer almaktadır.

 

Şirketlere yönelik hukuki mütalaalar verilmesi

   
ECOVIS DEĞER, müşterilerinin istemiş olduğu konularda, vergi hukuku, ticaret hukuku başta olmak üzere çeşitli hukuk dallarında hukuki mütalaalar vermektedir. Bu hizmet çerçevesinde, konuların analiz edilmesi, yorumlanması ve talep sahiplerine sözlü ve yazılı görüş verilmesi esastır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında gerekirse ülkemizin konusunda uzman kişilerinden de destek alınabilmektedir.
  Icra ve iflas hukuku hizmetleri (icra takipleri)
   


ECOVIS DEĞER'in icra hukuku alanındaki hizmetleri; alacaklının alacağını alması için yetkili organlara baş vurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak, icra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, Bankaların Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflardas ve ticari hayatta gerçek yada tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek, borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklılarının iflas masasına kayıt edilmesi, alacakların tahsili için yasal girişimleri yerine getirilmesi, Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığının ortadan kaldırılarak bu kurumların varlığını sürdürmesi için gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi işlemlerinin yürütülmesi şeklinde çeşitlilik göstermektedir.

 

Medeni hukuk hizmetleri

   


Firmamız hukuk departmanı müşterilerine özel davaları konusunda da yardımcı olmakta ve idari yargının yanında özel hukuk davalarında da hizmet vermektedir.

ECOVIS DEĞER’in bu konudaki hizmetleri; aile hukuku, miras hukuku, taşınır mal zilyetliği, ayni hak tesisleri ile ilgili Medeni Hukuk Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasındaki sürecin takibi şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Derneklerin, federasyonların ve vakıfların işleyişleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık verilmekte ve özellikle kurulma aşamalarında tüzüklerinin ve vakıf senetlerinin hazırlanması, kurulduktan sonraki aşamalarda ise tüzük ve vakıf senedi tadilatlarının gerçekleştirilmesi, genel kurullarına katılımın sağlanması konularında da hizmetler verilmektedir.

 

Hukuk konusunda bizimle görüşmek istiyorsanız lütfen formu doldurunuz.

ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Anasayfa  I  Hakkımızda  I  Uluslararası Ortaklık  I  Hizmetler  I  Sektörler  I  Mevzuat  I  Sirküler  I  Makale   I   İK   I  İletişim
Web tasarım: Grapixel New Media
Copyright 2013 ©
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
E-posta Girişi   |  Intranet Girişi Web tasarım: Grapixel New Media