Site haritası
  Ecovis
Hizmetlerimiz: vergi hizmetleri, bağımsız denetim, hukuk, danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
VERGİ HİZMETLERİ
BAĞIMSIZ DENETİM
KURUMSAL FİNANSMAN
HUKUK
DANIŞMANLIK ve
EĞİTİM HİZMETLERİ
HİZMETLER
İLETİŞİM FORMU

 

 

 

 

 
  Yönetim danışmanlığı
   


Müşterilerimizin iş stratejiler, iş yapma yöntemleri ve organizasyonel yapıları konusunda karşılaştıkları sorunları analiz etme, bu sorunları ortadan kaldırmaya dönük uygulamalar yapma ve çözüm önerileri geliştirmek yönetim danışmanlığı hizmetinin konusunu teşkil eder. Yönetim danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, şirketin organizasyon yapısı bütünüyle gözden geçirilir. Yapılan analizler sonucunda bilgi teknolojileri (BT), üretim, pazarlama gibi farklı disiplinler çerçevesinde konu ele alınır ve uygun çözüm önerileri müşterilerimize sunulur. Şirketler için yönergeler hazırlanması, aile şirketleri için anayasa hazırlanması da bu hizmetimizin bir parçasıdır.


  Şirket danışmanlığı
   


Her türlü şirket ve irtibat merkezi (liaison office) kuruluşu, statü değişiklikleri, hisse senedi değerlemeleri, tasfiye, devir, birleşme ve ticari müzakerelerde danışmanlık, şirket danışmanlığı hizmetinin bir parçasıdır. Bu hizmetler ihtiyaç halinde hukuk departmanı ile birlikte verilmektedir.

  İşletme, finans, muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerinin organizasyonu ve reorganizasyonu
   


Bu hizmetimiz çerçevesinde, Şirketlerin muhasebe sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kurulması, belge düzeninin sağlıklı bir şekilde tasarlanması, yönetim raporlama sistemlerinin kurulması, işletme bütçe ve kesin hesaplarının hazırlanması, kalifiye muhasebe personelinin bu amaçla temini ve eğitilmesi bu hizmetimizin bir parçasıdır.


  İç kontrol sistemleri ve iç denetim birimlerinin organizasyonu ve reorganizasyonu
   


Bu hizmet çerçevesinde, şirketlerin iç kontrol sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve denetlenmesi, iş akış şemaları, iş akış prosedürleri, iş tanımları, organizasyon el kitabı, yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması bu hizmetimizin içeriğini oluşturmaktadır.

  Teşvik, AR-GE, yatırım ve kredi danışmanlığı
   


Müşterilerimizin değerine değer katmayı ilke edinen ECOVIS DEĞER, teşvik mevzuatı ve diğer mevzuattaki düzenlemelerden müşterilerimizin yararlanabilmesi için katkıda bulunmaya hazırdır. Bu kapsamda, müşterilerimizin AR-GE, yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanma imkânlarının değerlendirilmesi, yatırım ve kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçimi ile yatırım finansmanı danışmanlığı hizmetleri de ECOVIS DEĞER tarafından sunulmaktadır.

  Kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye danışmanlığı
   


1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri ile bu yasayla ilgili olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğler kambiyo mevzuatının konusunu teşkil etmektedir. Kambiyo mevzuatıyla ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yasal işlemlerin yürütülmesi, takibi ve tamamlanması bu hizmetin bir parçasıdır. Ayrıca kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatlarından kaynaklanan her türlü sorunun değerlendirilmesi ve çözümlenmesi de bu hizmetimizin konusunu oluşturmaktadır.


  Mali tahliller ve raporlama
   


ECOVIS DEĞER tarafından, özel amaçlı olarak mali ve ekonomik açıdan güncel veya geleceğe yönelik projeksiyonları içeren analiz raporları düzenlenmektedir. Öte yandan müşterilerimizin faaliyetlerini daha sağlıklı ve kârlı bir biçimde sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla, ekonomik ve mali rasyolardan yararlanarak likidite, rantabilite ve prodüktivite analizleri yapılmaktadır.

  Diğer çalışmalar
   


ECOVIS DEĞER tarafından fizibilite raporları, rayiç bedel tespiti ve ekspertizlik konularında da özel amaçlı raporlar düzenlenmektedir.

  Özel amaçlı eğitimler
   


Mevzuat değişiklikleri, muhasebe standartları ve uygulamaları konusundaki gelişmeler başta olmak üzere faaliyetimizle ilgili konularda müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel amaçlı eğitimler yapılmaktadır. Eğitim konusunda kendisini ispat etmiş tecrübeli uzman eğitimciler Şirket kadromuzda bulunmaktadır. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz eğitimlerde, gerektiği zamanlarda konularında kendilerini ispatlamış uzman kişilerden de yararlanılabilmektedir.


   
    Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri konusunda bizimle görüşmek istiyorsanız lütfen formu doldurunuz.
   
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Anasayfa  I  Hakkımızda  I  Uluslararası Ortaklık  I  Hizmetler  I  Sektörler  I  Mevzuat  I  Sirküler  I  Makale   I   İK   I  İletişim
Web tasarım: Grapixel New Media
Copyright 2013 ©
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
E-posta Girişi   |  Intranet Girişi Web tasarım: Grapixel New Media