Site haritası
  Ecovis
Hizmetlerimiz: vergi hizmetleri, bağımsız denetim, hukuk, danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
VERGİ HİZMETLERİ
BAĞIMSIZ DENETİM
KURUMSAL FİNANSMAN
HUKUK
DANIŞMANLIK ve
EĞİTİM HİZMETLERİ
HİZMETLER
İLETİŞİM FORMU

 

 

 

 

 
  Bağımsız denetim
   


ECOVIS DEĞER, 1986 yılında kurulan ECOVIS DEĞER Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. aracılığı ile 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli sektörlere bağımsız denetim alanında hizmet sunmaktadır. ECOVIS DEĞER bağımsız denetim konusunda aşağıdaki alanlarda gerekli yetki belgelerine sahiptir.

   
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatına tabi ortaklık ve kurumların bağımsız denetim,
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) mevzuatı gereği bağımsız denetim,
Sigortacılık bağımsız denetim,
EPDK (Enerji Piyasayı Denetleme Kurumu) sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetim,

ECOVIS DEĞER sahip olduğu belgelerinin yetkilendirmiş olduğu konularda, gerek uluslar arası denetim standartları, gerekse ulusal mevzuat hükümleri uyarınca kamusal bir görevin gerektirdiği titizlikle şirketlerin yasal kayıtlarını incelemektedir. Yapılan incelemelerde uluslar arası standartlarla da uyumlu TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) ve TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) düzenlemeleri de dikkate alınmakta ve inceleme sonucunda bağımsız denetim raporları hazırlanmaktadır.

  Uluslararası finansal raporlama (IFRS) hizmetleri
   


ECOVIS DEĞER tarafından uluslar arası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlu bir şekilde denetim ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca bu çerçevede, Şirketlerin Türk mevzuatına göre hazırlamış olduğu mali tablolar, IASB (International Accounting Standards Board) tarafından yayınlanmış olan Uluslar arası Muhasebe Standartları (IAS- International Accounting Standards) ve Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS-International Financial Reporting Standards) uyumlu hale getirilmektedir.

  Stok yönetimi çalışmaları
   


Bu hizmet, şirket fiili stoklarının sayılması, değerlenmesi, envanter farklılıklarının ortaya konulması ve değersiz stokların aktiften çıkarılmasıyla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. Etkin stok yönetimi için gerekli tedbirlerin alınması ve denetim de bu hizmetin bir parçasıdır.

  Özel amaçlı denetim ve "Due diligence" hizmetleri
   


Ticaret şirketleri ve bankaların hesap kayıtlarının tâbi olduğu özel ve genel mevzuat hükümlerine, yetkili organların karar ve direktiflerine uygunluğunun periyodik olarak veya dönem sonları itibari ile denetlenmesidir. Denetim kapsamında şirketlerin iç denetim birimlerinin çalışmalarının gözden geçirilmesi, şirket prosedürleri ve bunların işleyişi, müşteri işlemlerinin mevzuat ve yönergelere uygunluğu, şirket organlarının oluşum ve işleyişi ile koordinasyonlarının denetim faaliyetleri de sürdürülmektedir.
Öte yandan muhtemel bir yatırım kararından önce alım yapılacak yatırımın gerçek değerini ortaya koymak amacıyla detaylı inceleme ve analiz hizmetleri ve raporlanması hizmetleri de yürütülmektedir.


 
   
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Anasayfa  I  Hakkımızda  I  Uluslararası Ortaklık  I  Hizmetler  I  Sektörler  I  Mevzuat  I  Sirküler  I  Makale   I   İK   I  İletişim
Web tasarım: Grapixel New Media
Copyright 2013 ©
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
E-posta Girişi   |  Intranet Girişi Web tasarım: Grapixel New Media